Buitengevelisolatie

Buitengevelisolatie

Bij buitengevelisolatie worden de buitenmuren van een gebouw volledig ingepakt met een compleet isolatiesysteem, bestaande uit speciale, van een Komo keurmerk voorziene, harde isolatieplaten en een sierpleister/stucwerk of steenstrip afwerklaag. De isolatiewaarden van deze systemen zijn zeer hoog. Ook indien u uw woning energieneutraal of gasloos wilt maken, kan buitengevelisolatie hier een belangrijke ijdrage leveren.

Bouwfysisch gezien is deze vorm van isolatie eigenlijk de beste methode om de schil van een gebouw te isoleren. Ook bij bestaande woningen waar in de gevels een luchtspouw ontbreekt, heeft Thermecon met buitengevelisolatie een praktische en esthetisch gezien aantrekkelijke isolatie oplossing.

Naast uw forse woonlastenbesparing door bijzonder lage energielasten geeft het uw woning of bedrijfsgebouw een compleet ander en vernieuwend uiterlijk. De sierpleisterlaag kan in zeer veel kleuren en structuren worden aangebracht. Hiermee krijgt uw waardevolle woning of kantoor desgewenst, een geheel eigen en persoonlijk karakter. Ook tegels of traditionele steenstrips behoren qua afwerking tot de mogelijkheden.   

Het aanbrengen, herstellen en onderhouden van buitengevelisolatie vergt veel specialistische kennis en ervaring. Erg belangrijk hierbij is dat een applicatiebedrijf werkt met gecertificeerde en beproefde isolatiesystemen in combinatie met een gecontroleerde verwerking. Een geruststellende gedachte hierbij voor u is dat Thermecon als gecertificeerd bedrijf tot één van de eerste buitengevelisolatie specialisten in Nederland behoort. U krijgt dan ook een tienjarige niet aflopende verzekerde garantie op het complete systeem.

Deze garantie loopt via het Garantie Fonds Gevelsystemen. Voor meer informatie over deze garantieregeling, download de Garantiefonds_Infobrochure.pdf   

Of het hierbij nu gaat om nieuwbouw, renovatie, vakkundig schadeherstel, ongeïsoleerd stucwerk of totaalonderhoud; Thermecon Isolatie beheerst alle disciplines op het gebied van buitengevelisolatie. In het menu onder buitengevelisolatie krijgt u meer interessante informatie over deze isolatievorm. 

Buitengevelisolatie systemen

Thermecon beheerst alle disciplines op het gebied van buitengevelisolatie. Of het nu gaat om toepassingen voor de nieuwbouw, de bestaande bouw, totaalonderhoud, vakkundig schadeherstel of ongeïsoleerd stucwerk.         

Thermecon heeft in de beginjaren van de buitengevelisolatie de volledig cementvrije systemen geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Deze hoogwaardige systemen hebben vanwege hun cementvrije opbouw maximale elastische en stootbestendige eigenschappen. Uiteraard kan er afhankelijk van de bouwkundige situatie, de ligging van het object en de wensen van de opdrachtgever ook gekozen worden voor door en door beproefde cementgebonden minerale systemen. Voor een kwalitatief en esthetisch optimaal eindresultaat is specialistische kennis en ervaring een belangrijke vereiste. 

De isolatielaag die Thermecon toepast bij buitengevelisolatie bestaat uit speciaal voor deze toepassing geproduceerde en van een keurmerk voorziene  isolatieplaten. In veruit de meeste gevallen zijn dit qua materiaal harde geëxpandeerde polystyreen platen. Maar bijvoorbeeld ook harde minerale platen of geëxtrudeerde polystyreen platen zijn mogelijk. De ondergrond van de buitenmuur dient geschikt te zijn, dan wel geschikt te worden gemaakt, voor de buitengevelisolatie. De isolatieplaten worden door Thermecon op vakkundige wijze tegen de buitenmuur verlijmd met behulp van een speciale daarvoor bestemde lijmlaag. Voor een aantal zeer specifieke situaties is een aanvullende mechanische bevestiging met behulp van thermische pluggen noodzakelijk.

Na verschillende arbeidsbewerkingen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een mortel/wapeningslaag, wordt de uiteindelijke sierpleisterlaag aangebracht. Deze laag kan in zeer veel verschillende kleuren en structuren worden gerealiseerd om hiermee het uiterlijk van uw woning of  bedrijfsgebouw een geheel eigen karakter te geven. Maar als afwerklaag zijn naast sierpleisterwerk bijvoorbeeld ook traditionele steenstrips en tegelwerk mogelijk. 

Buitengevelisolatie en spouwmuren

Indien een buitengevelisolatie systeem wordt aangebracht tegen een spouwmuurconstructie is het zeker slim en sterk aan te bevelen om voorafgaand aan deze applicatie tevens de spouw te laten voorzien van spouwmuurisolatie. Dit kan dan door Thermecon tegen een zeer aantrekkelijk tarief worden gerealiseerd. Hiermee zullen de dan nog aanwezige en onnodige convectie/luchtstromen in de nog ongeïsoleerde spouwruimte thermisch gezien tot het verleden behoren. Bovendien kan dan eventueel worden gekozen voor een slanker buitengevelisolatiesysteem, met behoud van de gewenste isolatiewaarde.               

Uw huidige energielasten zullen dan in combinatie met uw aangebrachte buitengevelisolatie systeem tot een absoluut minimum worden gereduceerd. Met andere woorden: uw besparing zal substantieel zijn. Maar naast het zeer gunstige, besparende effect op uw totale woonlasten heeft u tevens een optimaal leefklimaat gecreëerd met meer wooncomfort en een uitstekende remedie tegen mogelijk vocht en kou van buitenaf. 

Wooncomfort dat bovendien ook zichtbaar is geworden; het uiterlijk van uw woning of bedrijfsgebouw heeft immers een volledige metamorfose ondergaan. Met andere woorden; er is nieuwbouw gecreëerd vanuit een bestaande situatie. 

En dit uiteindelijke resultaat volledig aan de hand van uw eigen, persoonlijke wensen. Een prettige gedachte voor u daarbij is dat Thermecon de kennis en kunde in huis heeft om voor u zowel het spouwmuurisolatie- als het buitengevelisolatie systeem aan te kunnen brengen.

Beide Theco isolatiesystemen met een volledige tienjarige garantie; wel zo vertrouwd.     

Buitengevelisolatie-onderhoud

Ook voor muren die reeds voorzien zijn van zogenaamde buitengevelisolatie heeft Thermecon met zijn allround expertise totale hersteloplossingen.

Bij buitengevelisolatie is het isolatiesysteem met afwerklaag (in veel gevallen stucwerk, steenstrips of tegels) aan de buizenzijde van de buitenmuur aangebracht. Thermecon heeft de specialistische kennis en ervaring om deze isolatiesystemen op deskundige wijze zowel technisch als esthetisch te herstellen naar de oorspronkelijke of zelfs een verbeterde situatie; bv een aanvullende isolatielaag.

Ook is Thermecon gespecialiseerd in schadeherstel van de isolatielaag en/of herstel van een vervuilde/beschadigde stucwerklaag, inclusief reiniging en sauswerk.      

Buitenstucwerk

Thermecon is tevens gespecialiseerd in het aanbrengen en onderhouden van ongeisoleerd stucwerk aan buitengevels.