Isolatieherstel

Isolatieherstel

Muren die reeds in het verleden zijn nageïsoleerd (voornamelijk in de jaren ’70 en ’80) en waarvan de isolerende prestaties na verloop van tijd, onbedoeld, flink zijn teruggelopen, kunnen op deskundige wijze worden hersteld. Er zijn soms aanwijsbare oorzaken waardoor deze thermische prestaties uiteindelijk zijn verminderd.

Hierbij valt te denken aan de bouwkundige kwaliteit van de buitenmuur zoals aangetast voegwerk, ernstige vorstschade en een zeer poreuze steen- of voegkwaliteit. De kwaliteit van het oude isolatiemateriaal kan hierdoor mogelijk na verloop van tijd minder zijn geworden, waardoorde de isolatiewaarde van de gevel behoorlijk is teruglopen. Ook kan het oude isolatiemateriaal zijn gedegradeerd.

Thermecon heeft voor praktisch alle situaties een uniek en beproefd herstelisolatiesysteem. Het verwijderen van de “oude” isolatie is dus zeker niet altijd nodig. Overigens leert de praktijk dat het trachten te verwijderen van oud isolatie materiaal zeer vaak niet een 100% schone spouw oplevert met daardoor mogelijk problemen in de nabije toekomst. Het op juiste wijze herstellen van de oude isolatie heeft daarnaast een belangrijk positief effect op de milieubelasting en de kosten. Welk isolatie systeem uiteindelijk wordt gekozen, is afhankelijk van welk isolatiemateriaal in het verleden is toegepast (gebonden glas- of steenwol, gebonden EPS parels of UF isolatieschuim).

Bij deze herstelisolatie wordt de warmteweerstand van de gevel weer volledig op vakkundige en duurzame wijze  hersteld. Gezien de verschillende eigenschappen van de verschillende isolatiematerialen is het van essentieel belang dat men hierop het specifieke isolatieherstelsysteem wordt afgestemd. Hierdoor krijgen de gevels zowel thermisch als bouwfysisch gezien weer de optimale prestaties voor uw eigen energiebesparing en wooncomfort.

In het menu isolatieherstel volgt een korte omschrijving van de verschillende isolatieherstel systemen. 

Spouwmuurisolatie herstel van woningen welke in het verleden zijn geïsoleerd met oud UF isolatieschuim 

Voor woningen/gebouwen waarbij de muren in het verleden zijn geïsoleerd met oud UF schuim en waar de isolatie weer volledig thermisch hersteld dienen te worden, heeft Thermecon een uniek UF isolatieherstel systeem.

Na een grondig en gefundeerd vooronderzoek past Thermecon, volgens een nauwkeurig afgestemd boorpatroon, een kwalitatief hoogwaardige en doorontwikkelde UF isolatie toe. Dit UF schuim/foam onderscheidt zich van het oude isolatieschuim door een aangepaste densiteit (een hogere volumieke massa) en samenstelling qua componenten. Indien noodzakelijk wordt de buitenmuur tevens op vakkundige wijze gehydrofobeerd. Dit is echter afhankelijk van het type metselsteen en voegwerk. 

Hydrofoberen houdt in dat de buitenmuur wordt voorzien van een kleurloze, waterkerende en dampopen laag.

De unieke voordelen van dit gecontroleerde en zichzelf bewezen Thecotherm+ UF herstelisolatie systeem, zijn:

  • De oude UF isolatie hoeft bij toepassing van dit systeem niet te worden verwijderd (dus geen hoge kosten en sterke milieubelasting)
  • De bestaande buitenmuur hoeft hierdoor niet “deels” te worden verwijderd en weer te worden hersteld (dus geen hoge kosten, overlast, mogelijk bouwkundige schade en milieubelasting)
  • De specifieke doorontwikkelde Thecotherm+ UF isolatie die Thermecon volgens een afgestemd boorpatroon, toepast, vormt en mengt zich volledig met het oude UF isolatieschuim. Ook de harde UF fragmenten worden blijvend en volledig ingekapseld. Er vormt zich uiteindelijk een nieuw hoogwaardig isolatiesysteem dat zich volledig uitstrekt tot in alle hoeken van de gevels
  • Het eindproduct is een weer optimaal en duurzaam geïsoleerde gevel
  • De garantietermijn op dit Theco isolatiesysteem bedraagt net als alle andere isolatie systemen 10 jaar
  • Het Thecotherm+ systeem is geattesteerd en Thermecon is procesgecertificeerd voor deze specifieke isolatie werkzaamheden 

Buitengevelisolatieherstel

Ook voor muren die voorzien zijn van zogenaamde buitengevelisolatie heeft Thermecon met zijn allround expertise totale hersteloplossingen.

Bij buitengevelisolatie is het isolatiesysteem met afwerklaag (in veel gevallen stucwerk, steenstrips of tegels) aan de buizenzijde van de buitenmuur aangebracht. Thermecon heeft de specialistische kennis en ervaring om deze isolatiesystemen op deskundige wijze zowel technisch als esthetisch te herstellen naar de oorspronkelijke of een verbeterde situatie; bv een aanvullende isolatielaag.

Ook is Thermecon gespecialiseerd in schadeherstel van de isolatielaag en/of herstel van een vervuilde/beschadigde stucwerklaag, inclusief reiniging en sauswerk.