Vloerisolatie

Vloerisolatie

Naast de muren en het dak van een gebouw dient voor een maximale besparing van uw energielasten en verhoging van uw wooncomfort ook de vloer te worden geïsoleerd.

Allereerst zijn er vloeren met en zonder zogenaamde kruipruimte aan de onderzijde. Indien er geen kruipruimte aanwezig is, bijvoorbeeld bij een betonnen vloer op zand, kan de vloer uitsluitend aan de bovenzijde worden geïsoleerd. Dit is uiteraard een methode die een stuk arbeidsintensiever is en overlast met zich meebrengt. We hebben tenslotte met een afwerkvloer en een bewoonbare situatie te maken.

Bij veruit het overgrote deel van de vloeren is er echter sprake van een kruipruimte.
Thermecon E-Project onderscheidt een tweetal isolatiemethoden bij deze vloeren; vloerisolatie en bodemisolatie. U heeft bij deze methoden niet of nauwelijks overlast, gezien het feit dat de isolatie vanuit de kruipruimte/buitenzijde wordt aangebracht.

Vloerisolatie

Voor vloerisolatie dient de kruipruimte aan een aantal noodzakelijke voorwaarden te voldoen. Daardoor is vloerisolatie in een aantal bijzondere gevallen niet mogelijk. De kruipruimte dient minimaal 50 cm hoog te zijn. Daarnaast kan mogelijk aanwezig leidingwerk ervoor zorgen dat het aanbrengen van vloerisolatie niet altijd mogelijk is.

Bij vloerisolatie dient een onderscheid te worden gemaakt in houten en betonnen vloeren. Houten vloeren worden door Thermecon E-Project bij voorkeur met minerale dampopen isolatieplaten geïsoleerd. Dit om het risico op mogelijke vochtproblemen via het vloerhout te voorkomen. Bij deze methode kan de kruipruimte bodem aanvullend worden voorzien van een folie. Betonnen vloeren isoleert Theco in de meeste gevallen met kunststof isolatiematerialen. Deze isolatiematerialen worden op vakkundige wijze rechtstreeks tegen de onderzijde van de vloer gesprayed.