Vochtwering

Vochtwering

 • De isolatie specialisten van Thermecon hebben veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot vochtproblematiek in woningen en kantoorgebouwen. Zij weten als geen ander wat mogelijke oorzaken zijn, en nog veel belangrijker, hoe deze problemen in veel gevallen op een adequate wijze zijn te verhelpen.

Vochtproblematiek in gebouwen is vaak een grote en lastige ergernis. Het kan mogelijk resulteren in vocht- en schimmelplekken op muren en vloeren, stankklachten, te hoge stookkosten en gezondheidsklachten. Thermecon weet dat met behulp van onder andere deskundige isolatie en ventilatie zeer veel klachten tot het verleden kunnen behoren.

De oorzaken van vochtproblematiek zijn dus verschillend; de mogelijke gevolgen zijn echter “helaas” altijd hetzelfde, namelijk:

 • Onnodig warmteverlies; met hogere energielasten tot gevolg
 • Condensatie; daar waar een geïsoleerd gedeelte van de muur of vloer te koud wordt met mogelijk vocht- en/of schimmelplekken als gevolg
 • Vorstschade; vochtige lucht kan niet weg en kan mogelijk bevriezen cq uitzetten
 • Een ongezond woon- en werkklimaat

Onderzoek oorzaak vochtproblemen

Allereerst zal men door middel van een bouwfysisch/bouwkundig onderzoek een analyse dienen te maken met betrekking tot de oorzaak van de vochtklachten. Mogelijk dat er zelfs meerdere of een combinatie van oorzaken zijn. Veel voorkomende oorzaken van vochtproblematiek zijn:

 • Vochtdoorslag van de buitenmuren door slecht voeg- en metselwerk en/of vervuiling in de spouw
 • Koudebruggen (dit zijn bouwdelen welke niet of onvoldoende zijn geïsoleerd waardoor hier de warmere lucht binnen het gebouw kan condenseren op het te koude vlak)
 • Slechte ventilatie (waar in een gebouw onvoldoende natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is, kan vochtige en vervuilde lucht van binnenuit het gebouw niet weg naar buiten)
 • Optrekkend vocht (vocht dat door de zuigende werking van de muren naar binnen wordt getransporteerd)
 • Vochttransport vanuit de kruipruimte door een niet goed afdichtende begane grondvloer

Oplossingen vochtproblemen

Thermecon heeft, afhankelijk van de oorzaak van het vochtprobleem, verschillende mogelijkheden om deze te verhelpen:

 • De mogelijke koudebrug(gen) onderbreken door een isolatiesysteem aan te brengen; bijvoorbeeld buitengevelisolatie of spouwmuurisolatie
 • De buitenmuur hydrofoberen; Men brengt hierbij een speciale waterkerende dampopen laag aan, indien nodig tevens met voegwerkherstel
 • Specifieke vloer en/of bodemisolatie aanbrengen waardoor ongewenste vochttoevoer vanuit de kruipruimte wordt gestopt
 • Een specifiek ventilatie advies waardoor vochtige en/of vervuilde lucht het gebouw voldoende kan verlaten.

Nadat uw woning door de specialisten van Thermecon op vakkundige wijze is voorzien van isolatie voorzieningen zullen uw woonlasten afnemen en zal uw wooncomfort toenemen. Omdat wij er zeer veel belang aan hechten dat u ook in de toekomst optimaal van onze isolatiesystemen kan blijven genieten, is ook een juiste ventilatie van uw woning van groot belang.

Welk vochtprobleem bij u ook van toepassing is, Thermecon heeft altijd een pasklare en duurzame oplossing!